سلام من

کافه داستان هستم

ما در کافه داستان در تلاش هستیم برای نمایش بهترین داستان ها بهترین داستان های کوتاه بهترین پند ها بهترین طنز ها بهترین توییت های فارسی ترند ها و ... حتما ما رو دنبال کنید