صفحه دسته بندی

تلنگر امروز

در اینجا مطالب مرتبط به دسته بندی تلنگر امروز را مشاهده میکنید لذت ببر دوست خوب من.

مطالعه مطالب تلنگر امروز

تلنگر امروز

فقیری به در خانه بخیلی آمد

➕ فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیده ام که تو قدری از مال خود را نذر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده.بخیل گفت: من نذر کوران کرده ام.فقیر گفت: من هم کور واقعی هستم، زیرا اگر بینا می بودم، از در خانه ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-11-26

196 12,104

تلنگر امروز

انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …به میزان هویتشان به دیگران احترام میگذارند…و به میزان کمبودهایشان آزارت میدهند.…هر چه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-06-28

228 3,840

تلنگر امروز

این موارد زیر برای خود آزماییست

💎این موارد زیر برای خودآزماییست :- اگر هنگامی که در هتل و یا جای مشابهی هستید و در چای خود شکر بیشتر از اندازه ای که در خانه خود هستید بریزید شما احتمالا آدم فاسدی هستید- اگر در توالت عمومی از دستمال کاغذی بیشتری نسبت به ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-06-17

44 664

تلنگر امروز

در سال 1977 یک مرد 63 ساله

💎در سال 1977 یک مرد 63 ساله، یک ماشین بیوک را از روی زمین بلند كرد تا دست نوه اش را از زیر آن بیرون آورد! قبل از آن هیچ چیزی سنگین تر از كیسه 20 كیلویی بلند نكرده بود...! او بعدها كمی دچار افسردگی شد ...میدانید چِـرا؟!چون در 63 ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-06-21

48 556

تلنگر امروز

تاحالا دندونپزشکی رفتین؟؟؟

تاحالا دندونپزشکی رفتین؟؟؟اول دکتر چند تا سوزن میزنه تو لثه تون،بعد اون مته رو میگیره دستش...بعضی وقتا از شدت درد دسته های صندلی رو محکم فشار میدیم و اشک تو چشمامون جمع میشه...چرا نمیزنین تو گوشش؟ چرا داد و هوار نمی ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-07-07

36 336

تلنگر امروز

روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت

روزی فیل با سرعت از جنگل می گریخت!دلیلش را پرسیدند گفت: شیر دستور داده تا گردن همه زرافه ها را بزنند!گفتند: تو را چه به زرافه؟! تو که فیل هستی پس چرا نگرانی؟!گفت: بله من میدانم که فیل هستم؛ اما جناب شیر، الاغ را به پیگیری این ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-06-28

248 4,088

تلنگر امروز

اصلا رقیه نه مثلا دختر خودت

اصلا رقیه نه ، مثلا دختر خودت؛یک شب میان کوچه بماند ،چه میشود؟اصلا بدون کفش ،توی بیابان ،پیاده نه !!!در راه خانه تشنه بماند ،چه میشود ؟دزدی از او به سیلی و شلاق و فحش ،نه !تنها به زور گوشواره بگیرد ،چه میشود؟گیریم خیمه نه ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2021-01-19

132 1,344

تلنگر امروز

احساس قدرت خارق ‌العاده

?احساس قدرت خارق‌العاده ای روی ارتعاش تو دارد وقتی از عشق صحبت میکنی  سرشار ازشادمانی هستی واین روی کل بدنت تاثیر دارد دلت می خواهد پرواز کنی وحالت عالیستهم اکنون حال و هوای خودت را خوب کن .به خودت امید بده ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-05-09

320 3,576