صفحه دسته بندی

داستان صوتی

در اینجا مطالب مرتبط به دسته بندی داستان صوتی را مشاهده میکنید لذت ببر دوست خوب من.

مطالعه مطالب داستان صوتی

داستان صوتی

راز چشمه سحر آمیز

روزی روزگاری در یک جنگل بزرگ خرگوش کنجکاوی زندگی می کرد. یک روز، خرگوش کنجکاو درحال دویدن و بازی کردن بود که به چشمه ای سحر آميز رسید. خرگوش می خواست از چشمه آب بنوشد که ناگهان زنبوری خود را به خرگوش رساند و به او گفت: از ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2019-10-29

572 12,616

داستان صوتی

هیچ خوابی آنقدر عمیق نیست که من

?هیچ خوابی آنقدر عمیق نیست که منصدایت را در آن نشنوم.حالا دوباره شب های سفید متعلق به من هستند.بی‌خوابیبی‌خوابی شجاعانه‌ای تا سپیده دم.باریکه ای از شن ام که عمرمچیزی میان آوار و تپه ای شنی بوده استباران تابستانی بر ...

نویسنده

مدیر کافه داستان, 2020-09-28

240 4,592