شریک واقعی زندگی شما کیست

شریک واقعی زندگی شما کیست ؟!

مادر شما ؟

پدر شما ؟

پسرتان است ؟

همسرتان است ؟

دوستانتان هستند ؟خیر٬ هیچ کدام نیستند !!


شریک واقعی زندگی شما ٬ بدنتان است.


آن زمانی که بدن شما از حرکت بایستد ٬ و دیگر پاسخگو نباشد٬

هیچ کدام از این افراد نمیتوانند کاری برای شماانجام دهند ! 


شما و بدنتان از ابتدای تولد ٬ تا لحظه مرگ در کنار یکدیگر هستید.


هر آنچه که شما با بدنتان انجام میدهید ٬ مستقیما به شما باز خواهد گشت و یکی از مهمترین مسئولیت های شما در زندگیست !


هر چه بیشتر از آن مراقبت کنید ٬ بدنتان نیز بیشتر از شما مراقبت خواهد کرد.


آنچه که میخورید ٬ آنچه در جهت متناسب نگهداشتن آن انجام میدهید ٬ آنچه که در رابطه با استرسهایی که به شما وارد میشود انجام میدهید ٬ هر میزان که استراحت به ان میدهید….

دلایلی هستند که : بدن شما چگونه به شما پاسخ دهد!


بدن شما تنها آدرس دائمی است که شما در آن زندگی میکنید.

بدن شما٬ تمامی سرمایه ٬ دارایی و تعهدات شماست

 که هیچ کس نمیتواند در آن با شما شریک باشد .

 بدن شما مهمترین مسئولیت شما در زندگیست ٬ زیرا تنها شریک واقعی زندگی شماست.


از آن مراقبت کنید.


پول و ثروت می آید و میرود ٬

و حتی دوستان نیز دائمی نیستند ….


به یاد داشته باشید هیچ کس به غیر از خود شما ٬ نمیتواند به بدن شما کمک کند!پرانایاما : برای ریه های شما

مدیتیشن : برای ذهن شما

یوگا : برای تمامی بدن شما

پیاده روی : برای قلب شما

غذا و خوراک مناسب : برای دستگاه هاضمه شما

افکار خوب و مناسب : برای روح شما

و کارما(عمل) خوب : برای کل جهان هستی...


همواره سلامت و شاد باشید

مدیر کافه داستان

مدیر جوان عاشق خسته متن و غرق در نوشتن و خواندن زندگی شبانه روزی من در مطالعه و گرد آوری و تولید داستان های زیبا برای شما عزیزان هست خواشمندم ما رو حمایت کنید.


ads

کامنت ها بسته است