از کارگری در دادگاه پرسیدند

💎از کارگری در دادگاه پرسیدند:


 مایل هستی به روش دنیوی سوگند بخورد یا به روش کلیسایی؟ 


جواب داد: "من بیکار هستم."


«اصلا در این گفته‌اش نشانی از حواس پرتی در میان نبود.

 او با این جواب خاطرنشان کرد که در وضعیتی به سر می‌برد که طرح چنین پرسش‌هایی و حتی دستور چنین دادگاهی، برایش دیگر پشیزی ارزش ندارد.»


✍️برتولت برشت 


#از کارگری در دادگاه پرسیدند 

مدیر کافه داستان

مدیر جوان عاشق خسته متن و غرق در نوشتن و خواندن زندگی شبانه روزی من در مطالعه و گرد آوری و تولید داستان های زیبا برای شما عزیزان هست خواشمندم ما رو حمایت کنید.


ads

کامنت ها بسته است