برای زیبایی ها

🌹برای زیبایی دستها؛ با دستهایتان صدقه بدهید.


🌹برای زیبایی صدا؛ قرآن کریم را تلاوت کنید.


🌹برای زیبایی چشمها؛ از ترس خدا اشک بریزید.


🌹برای زیبایی صورت؛ عادت وضو را ترک نکنید.


🌹برای زیبایی اعصاب؛ در بارگاه خدا سجده کنید.


🌹برای زیبایی دل؛ در دلتان یاد خدا  را جای دهید


🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸

مدیر کافه داستان

مدیر جوان عاشق خسته متن و غرق در نوشتن و خواندن زندگی شبانه روزی من در مطالعه و گرد آوری و تولید داستان های زیبا برای شما عزیزان هست خواشمندم ما رو حمایت کنید.


ads

کامنت ها بسته است