انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند

کافه داستان وبلاگ انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند

انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند

#انسانها به میزان حقارتشان توهین میکنند…به میزان فرهنگشان عشق میورزند …

به میزان هویتشان به دیگران احترام میگذارند…

و به میزان کمبودهایشان آزارت میدهند.…

هر چه حقیرتر باشند بیشتر توهین میکنند تا حقارتشان را جبران کنند....

هر چه فرهنگشان غنی تر باشد بیشتر به دیگران عشق میدهند…

هر چه هویتشان عمیق تر باشد محترمانه تر رفتار میکنند و به اندازه درکشان میفهمند و به اندازه شعورشان به باورها و حرفهایشان عمل میکنند...

مدیر کافه داستان

مدیر جوان عاشق خسته متن و غرق در نوشتن و خواندن زندگی شبانه روزی من در مطالعه و گرد آوری و تولید داستان های زیبا برای شما عزیزان هست خواشمندم ما رو حمایت کنید.


ads

کامنت ها بسته است